Cấu tạo và nguyên lý làm việc của hộp số 5 cấp truyền

Chủ nhật, 31/12/2023, 12:57 (GMT+7)

Hộp số có vai trò quan trọng trong quá trình ô tô hoạt động, nó giúp biến đổi mômen quay của động cơ để tăng, giảm lực kéo ở bánh xe chủ động, thay đổi chiều chuyển động của ô tô. Trong bài viết này tác giả sẽ giới thiệu cấu tạo và nguyên lý làm việc của hộp số 5 cấp truyền.

1. Cấu tạo

Hộp số 5 cấp truyền được thể hiện trên hình 8.2a và vị trí gài số trên hình 1, gồm:

-  Trục sơ cấp I, có bánh răng chủ động chế tạo liền Za

- Trục trung gian II đặt trên 2 ổ lăn, có 5 bánh răng Z’a, Z’4, Z’3, Z’L, Z’2 lắp trên trục bằng then bán nguyệt và bánh răng Z’1 chế tạo liền trục.

- Trục thứ cấp III gối đỡ trên 2 ổ lăn, trên trục có các bánh răng quay trơn Z4, Z3, Z2, bánh răng di trượt Z1, bộ đồng tốc G2, G3

- Trục số lùi IV có cặp bánh răng quay trơn chế tạo liền khối ZL1, ZL2

Hình 1. Sơ đồ cấu tạo hộp số 5 cấp tốc độ

2. Nguyên lý hoạt động

Hình 2. Sơ đồ nguyên lý của hộp số 5 cấp tốc độ

* Số 0: Bánh răng số Zz và các bộ đồng tốc G1, G2 được giữ ở vị trí trung gian. Mômen xoắn truyền từ trục sơ cấp -> bánh răng Za -> bánh răng Za’   -> trục trung gian và các bánh răng quay trơn.

* Số 1: Gạt bánh răng Z1 sang trái ăn khớp với bánh răng Z1: Mụmen xoắn truyền từ trục sơ cấp -> bánh răng Za -> bánh răng Z 'a -> trục trung gian II -> bánh răng  Z’1-> bánh răng Z1->  trục thứ cấp III.

* Số 2: Gạt bánh răng Z1 về vị trí trung gian, gạt bộ đồng tốc G2 sang phải: Mômen xoắn truyền từ trục sơ cấp -> bánh răng Za -> bỏnh răng Z 'a -> trục trung gian II -> bánh răng  Z’2-> bánh răng Z2->  bộ đồng tốc G2 -> trục thứ cấp III.

* Số 3: Gạt bộ đồng tốc G2 về trung gian, gạt tiếp sang trái: Mômen xoắn truyền từ trục sơ cấp -> bánh răng Za -> bánh răng Z 'a -> trục trung gian II -> bánh răng  Z’3-> bánh răng Z3->  bộ đồng tốc G2 -> trục thứ cấp III.

* Số 4: Gạt bộ đồng tốc G2 về trung gian, gạt bộ đồng tốc G3 sang phải: Mômen xoắn truyền từ trục sơ cấp -> bánh răng Za -> bánh răng Z 'a -> trục trung gian II -> bánh răng  Z’4-> bánh răng Z4->  bộ đồng tốc G3 -> trục thứ cấp III.

* Số 5. Gạt bộ đồng tốc G3 về trung gian, gạt tiếp sang trái: Mômen xoắn truyền từ trục sơ cấp -> bánh răng Za -> bộ đồng tốc G3 -> trục thứ cấp III.

* Số lùi: Các bộ đồng tốc G2, G3 ở vị trí trung gian. Thực hiện đưa bánh răng số Z1 ăn khớp với bánh răng ZL2: Mômen xoắn truyền từ trục sơ cấp -> bánh răng Za -> bánh răng Z 'a -> trục trung gian II -> bánh răng  Z’L1-> bánh răng ZL1  ->  bánh răng ZL2  -> bánh răng Z1  -> trục thứ cấp III quay ngược chiều.

Bài viết liên quan