GIỚI THIỆU VỀ KHOA

CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT Ô TÔ

1. GIỚI THIỆU CHUNG       

Để đáp ứng sự phát triển của ngành công nghiệp ô tô trong nước nói chung và tỉnh Hải dương nói riêng, khoa Công nghệ kỹ thuật ô tô được thành lập ngày 24 tháng 04 năm 2021 theo Quyết định số 05/QĐ- HĐT của Hiệu trường trường Đại học Thành Đông.

Địa chỉ: Phòng 301 Tòa nhà A Trường Đại học Thành Đông Số 3, Vũ Công Đán, P.Tứ Minh, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0912 726 745 – 0978 455 148

Website: http://kythuatoto.thanhdong.edu.vn

Khoa Công nghệ kỹ thuật ô tô có nhiệm vụ đào tạo và phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cao cho ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô. Đội ngũ cán bộ, giảng viên, kỹ thuật viên của Khoa có trình độ cao, có kiến thức chuyên môn vững vàng, nhiều kinh nghiệm giảng dạy, thực tế và nghiên cứu khoa học để thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu và đào tạo của một trường đại học:

 2. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1.1. Mục tiêu chung:

          Đào tạo kỹ sư Công nghệ kỹ thuật ô tô theo định hướng ứng dụng, có lập trường chính trị đúng đắn, kiến thức chuyên môn vững vàng, khả năng tiếp cận và giải quyết được các vấn đề thực tiễn của ngành đáp ứng nhu cầu xã hội về đội ngũ lao động trí thức chất lượng cao. Với kiến thức và kỹ năng được trang bị trong quá trình học tập, các kỹ sư sau khi ra trường có khả năng học lên trình độ sau đại học, tự nghiên cứu hoàn thiện chuyên môn nghiệp vụ để thích nghi tốt với sự phát triển của khoa học kỹ thuật và xã hội.

1.2. Mục tiêu cụ thể:

1.2.1. Kiến thức:

          - Nắm vững và vận dụng được các kiến thức cơ bản trong lĩnh vực Khoa học xã hội và Khoa học tự nhiên để tiếp thu kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập nâng cao trình độ;

          - Nắm vững và vận dụng được kiến thức cơ sở ngành để tiếp thu kiến thức chuyên ngành và liên ngành;

          - Vận dụng được kiến thức chuyên ngành để phân tích, thiết kế và đánh giá các chỉ tiêu kỹ thuật trong lĩnh vực Công nghệ ô tô;

 1.2.2. Về kỹ năng

          - Thiết lập được quy trình kiểm tra, chẩn đoán, bảo dưỡng và sửa chữa các loại ô tô và các thiết bị động lực khác;

           - Tính toán, thiết kế được động cơ, kết cấu ô tô, quy trình công nghệ chế tạo, và công nghệ lắp ráp các sản phẩm trong lĩnh vực chuyên ngành;

          - Vận hành được ô tô đạt kỹ năng tương đương với bằng lái từ B1 theo quy định của Bộ Giao thông vận tải.

          - Đề xuất, phản biện và tư vấn các vấn đề thuộc lĩnh vực: Vận hành, khai thác, chẩn đoán, bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa các loại ôtô và các thiết bị động lực khác.

           - Nghiên cứu triển khai, tiếp nhận và chuyển giao công nghệp;

          - Tổ chức, quản lý và chỉ đạo sản xuất trong các doanh nghiệp;

          - Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp cho các bậc đào tạo thấp hơn;

          - Sử dụng tốt tin học văn phòng và khai thác được phần mềm chuyên dụng.  -

Có khả năng ngoại ngữ (tiếng Anh) trong giao tiếp và công việc.

1.2.3. Thái độ

          - Có đạo đức nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật lao động và tôn trọng nội quy của cơ quan, doanh nghiệp.

             - Có ý thức cộng đồng và tác phong công nghiệp, trách nhiệm công dân, làm việc theo pháp luật.

           - Có tinh thần cầu tiến, hợp tác và giúp đỡ đồng nghiệp.

          - Có ý thức vươn lên trong học tập, không ngừng áp dụng tiến bộ kỹ thuật mới vào giải quyết những vấn đề của công việc.